Kontingent satser Nr. Åby Juniorskakklub.

Senior. 500 Kr. pr. ½ år.

Pensionister. 300 Kr. pr. ½ år.

Juniorer. 200 Kr. pr. ½ år. (Til det 21 år)

Skoleskak spillere. 200 årligt.

Kontingentet betales ind på klubbens konto. Reg.2018 konto 7775651943. Mobil Pay. 40 43 31 13 eller personligt til klubbens kasser.

Kontingentet opkræves halvårligt, henholdsvis 1/1 og 1/7 med en betalindsfrist på en måned.

Udmeldelser sker ved skriftlig henvendelse til kasseren, senest 1/12 og 1/6 af hensyns til DSU og FSU der skal have betaling for alle medlemmer der overskrider fristen.

Dette er gældende fra den 01-09-2018. Bestyrelsen Nørre Åby Juniorskakklub.