Referat fra Generalforsamling.

Nr.Åby Juniorskakklub 10-02- 2019.

1. Ordstyrer: Carsten Sørensen blev valgt og konstaterede at mødet var lovligt varslet.

2. Referent: John Dahlberg blev valgt.

3. Formandens beretning ved Kaare Veng Basse blev fremlagt ( se bilag ) og godkendt.

Delberetning fra skoleskakken fremlagdes af John,(se bilag ) og blev ligeledes godkendt.

4. Revideret regnskab fremlagdes og godkendtes.

5.Valg: Mads Svendsen ,Martin Jørgensen og Benny Sørensen trækker sig

Nyvalg: Lotte Kondal, Carsten Sørensen og Davit Grigorian indtræder.

mens Kaare Veng Basse, Mads Hansen, Jess Nykær og John Dahlberg fortsætter.

6. Valg af revisor: Henrik Lund fortsætter.

7. Indkomne forslag: Der var ingen

8.Eventuelt .Planer for det kommende 50-års jubilæum blev drøftet.