Flytning af generalforsamling i Nørre Aaby junior skakklub
 
Kære alle
Vi har i bestyrelsen diskuteret hvad hvordan dette års generalforsamling skulle afholdes, ud
fra de pågældende restriktioner.
Vi har derfor valgt at udskyde generalforsamling til det på et tidspunkt er tilladt at møde fysisk
indedøres og have en generalforsamling som vi har haft de forgangne år.
 
Hvornår dette tidspunkt helt præcist er kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, men der vil
blive lagt en invitation op på hjemmesiden og på vores facebookside ca 3 uger før.
 
På vegne af bestyrelsen
 
Kaare