Søndag d. 20. Marts kl. 10, afholdes årets generalforsamling med efterfølgende klubmesterskaberne i lyn.

Det foregår i aulaen, og der vil som altid være mulighed for at få en kop kaffe.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Delberetning fra skoleskak

 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, og formueforhold.

 5. Behandling af indkomne forslag

  1. Skal være formanden i hænde seneste en uge inden.

 6. Fastsættelse af kontingent.

 7. Valg af minimum 4 bestyrelsesmedlemmer

 8. Valg af 1 revisor

 9. Eventuelt

 

Når generalforsamlingen er slut, fortsætter vi med lyn turnering, det forventes at selve lyn turneringen starter omkring klokken 12, men der opfordres til at komme og være med fra starten af.

Der vil blive holdt en frokostpause mellem 2 af runderne hvor klubben vil være vært med noget mad.

Vi forventer, at turneringen er færdig ud på eftermiddagen.

Tilmelding er ikke nødvendigt.

Mvh Bestyrelsen for Nørre Aaby Juniorskakklub