Kontingentbetaling i Nørre Åby Junior skakklub.

 

Nr.Åby Skole har midlertidigt stoppet for skoleskakken i dens nuværende form for at spare mine 2 timers løn.

Det betyder at vi ikke har børnekontingenten til rådighed og dermed heller ikke det meste af det kommunale tilskud til medlemmer under 25 år.

Juniorskakken har for tiden en god økonomi, men vi kan hurtigt komme i problemer, derfor har bestyrelsen ønsket at stramme op om kontingentbetalingen.

Vi har årligt en udgift på 660 kr. til Dansk Skak Union og Fyns Skak Union pr. medlem , dertil tilmelding af hold , enkeltturnering, kørsel og sommer- og vinterfesten.

Kontingentet er 500 kr/halvårligt, som bedes indbetalt Inden turneringen starter og slutter.

Indbetalingen kan ske kontant til John eller på konto 5870 7775651943 (husk navn).

Da vi ikke ønsker at miste medlemmer, kan man lave aftaler med John om nedsættelse, fritagelse, kørselsdækning m.m.. Bestyrelsen