Indbydelse til Generalforsamling 2023 og Klubmesterskaberne i Lyn

Søndag d. 26. februar kl. 10, afholdes årets generalforsamling med efterfølgende klubmesterskaberne i lyn.

Det foregår i aulaen, og der vil som altid være mulighed for at få en kop kaffe.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Delberetning fra skoleskak
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, og formueforhold.
 5. Behandling af indkomne forslag
  1. Skal være formanden i hænde seneste en uge inden.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 1 revisor
 9. Eventuelt