1. Valg af dirigent

Carsten er valgt

 • Denne indkaldelse er lovligt indkaldt

Kaare er valgt som referent

 1. Formandens beretning

Godkendt uden nogen særlige bemærkninger, kommer særskilt op

 1. Delberetning fra skoleskak

Godkendt, uden nogle yderligere spørgsmål

 1. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, og formueforhold.

Regnskabet er gennemgået og godkendt uden nogle bemærkninger.

 1. Behandling af indkomne forslag
  1. Skal være formanden i hænde seneste en uge inden.

Der er ikke modtaget nogle forslag.

 1. Fastsættelse af kontingent.

Uændret kontingent

 • 500 halvårligt pr. voksen
 • 100 per halvår for juniorer (skoleskak)

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Carsten, Lotte, og John er på valg, modtager alle genvalg.
Janik stiller op.
Alle er valgte ved fredsvalg.

 1. Valg af 1 revisor

Henrik lund modtager genvalg.
Valgt ved fredsvalg

 1. Eventuelt
  1. Forårsturnering
   1. Forslag er 5 runder
   2. Evt. en tilsvarende juniorturnering der spilles parallelt med.
   3. Kan virke at der måske spilles samtidigt i de 2 turneringer.
   4. Evt. anskaf et par bolde til juniorerne.
   5. En turnering med 2 betænknigstider, en junior tid og en seniortid
   6. Torsdagene 13/4 -> 11/5 (13/4, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5)
  2. Legolandstur
   1. Der kan fås en billig bus
   2. Planlægges en søndag
   3. Reklame evt. gennem FSU-aktiviteterne
   4. Gratis måske for juniorer
   5. John laver mulige indbydelser