Kontingentsats for første halvår af 2018: 300 Kr. ( de fleste har betalt)

På generalforsamlingen blev der vedtaget en kontingentstigning, således at efter sommerferien vil det koste 500 kr. pr/halvår.

For børn,unge er prisen 300 kr. for hele året, mens passive medlemmer og pensionister betaler 300 kr./ halvårligt.

Betalingen kan indsættes på reg. 2018 konto 7775651943

Vi er i gang med at få mobil pay, så snart det lykkes bliver det slået op her.