Søndag den 22. januar 2016 kl. 10, afholder Nr. Åby Junior- og Skoleskak årets generalforsamling og klubmesterskab i lyn.

Klubmesterskaber i lyn.

Der spilles en alle mod alle turnering. Der er vandrepokal til vinderen + bedst plaseret junior.

 

Generalforsamlingen

Indkommende forslag skal være formanden i henne senest en uge før. Der er allerede på forhånd varslet en kontingent stigning.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab og formueforhold.
 4. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
  På valg til bestyrelsen er:
  Arne B. Madsen, Rune Riismøller, Martin Jørgensen
 5. Valg af revisor.
  På valg er Henrik Lund.
 6. Indkomne forslag.
 7. Eventuelt. Første bestyrelsesmøde.