Kontingent efteråret 2018.

Kasseren beder alle betale deres kontingent, senest den. 1 oktober.

Betalingen dækker enden del af 2018