1. Valg af dirigent

 • John blev valgt uden nogen indvendinger

 

 1. Formandens beretning

 • Lægges ind separat

 

 1. Delberetning fra skoleskak

 • Lægges også ind separat

 

 1. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, og formueforhold.

 • Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt uden nogen indvendinger, der blev desuden set klubbens formueforhold og et budget for det kommende år blev debatteret.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

 • Nye vedtægter

  • Disse vedtægter blev gennemgået og rettet til hvor der var stavefejl eller andre fejl og mangler. Disse nye vedtægter der derefter blev vedtaget kan ses på klubbens hjemmeside under vedtægter hvor de gerne burde blive opdateret hurtigst muligt.

 

 1. Fastsættelse af kontingent.

 • Der blev vedtaget at juniorer betaler 200 kr. for skoleskak plus 100 kr. per år for at gå til aftenskak.

 • Seniorernes kontingent er urørt ved 500 kr. per halvår.

 • Bestyrelsen fik mandat til på næstkommende bestyrelsesmøde at afgøre om klubbens bestyrelsesmedlemmer betaler halvt kontingent.

 

 1. Valg af minimum 4 bestyrelsesmedlemmer

 • Jess var på valg og genopstillede ikke.

 • Kaare var på valg og blev genvalgt.

 • Mads var desuden også på valg og blev ligeledes genvalgt.

 • Philip blev desuden valgt ind i bestyrelsen.

 

 1. Valg af 1 revisor

 • Henrik lund genopstillede som revisor og blev genvalgt.

 1. Eventuelt

 • Debat om klubben hjælper med tilskud til DM i Svendborg, dette blev besluttet at bestyrelsen tager op på næste bestyrelsesmøde.