1. Valg af dirigent

 • Carsten er valgt

Referent

 • Kaare

 

 1. Formandens beretning

 • Den bliver lagt særskilt op på hjemmesiden.

 

 1. Delberetning fra skoleskak

 • Der bliver lagt særligt mærke til at såfremt John ikke længere kan undervise i skoleskak er der ikke anden til at overtage, og skoleskakken må dermed ophøre.

 

 1. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, og formueforhold.

 • Godkendt på generalforsamlingen

 

 1. Behandling af indkomne forslag

  • Der er ikke modtaget nogle forslag.

 1. Fastsættelse af kontingent.

  • Uændret kontingent

 • Generalforsamlingen vedtager desuden, at den kommende bestyrelse har et øjet fokus opkrævning af kontingent, fra anden halvår 2022.

 1. Valg af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer

 • På valg er

  • Philip Sørensen

  • Kaare Basse

  • Mads Hansen

 • Alle er genvalgt.

 1. Valg af 1 revisor

 • Henrik lund modtager genvalg.

  • genvalgt

 1. Eventuelt

  1. Flere hold næste år.

   1. Evt. både fynsserien og 4-mands hold.

  2. Fynsmesterskabet 2023 i Nørre Aaby eventuelt.

  3. Flere arrangementer.

   1. Offentligt arrangement, med kendt skakspiller af en eller anden karakter.

    1. Carlsen effekt

  4. Facebook side

   1. Dette er allerede noget der ses på.

  5. Forældre børn arrangement